GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

23.09.2018
23.09.2018
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Grodzisko
Województwo: Śląskie
Organizator: Trojkat Cup 2018 FINAL
Kontakt i zapisy:  
000-000-000
brak@maila.pl
Trojkat Cup 2018

Opis zawodów

Terminarz 2018: 
15.04.2018 - GRODZISKO 
22.04.2018 - CZECHY BALATON 
20.05.2018 - CZECHY BALATON 
31.05.2018 - GRODZISKO 
24.06.2018 - RUDZINIEC 
15.07.2018 - RUDZINIEC 
15.08.2018 - GRODZISKO 
09.09.2018 - CZECHY BALATON 
Finał 
23.09.2018 - GRODZISKO 
07.10.2018 - CZECHY BALATON 
REGULAMIN 2018 
1. Cykl zawodów wędkarstwa sportowego składa się z 10 tur. 8 tur eliminacyjnych i 2 tury finałowe. 
2. Zawody odbywają się metodami grunt-spławik. Wędkujemy na jedną wędkę. W czasie wędkowania można zmieniać metody połowu. 
3. Czas wędkowania w każdej turze wynosił będzie 6h. 
4. Zakaz używania gliny oraz ochotki. Limit zanęty, ziaren, pelletów po namoczeniu 12l, robactwa 2l. 
5. Zakaz używania łódek oraz rakiet zanętowych. 
6. Po sygnale „wolno łowić” donęcanie w trakcie zawodów może odbywać się wyłącznie za pomocą procy, koszyków zanętowych oraz w przypadku tyczki kubeczków zanętowych. 
7. Do siatki trafiają wszystkie ryby beż żadnych ograniczeń wielkościowych czy gatunkowych. 
8. Wpisowe dla każdej tury wynosi 100. Opłacamy łowisko, posiłek, puchary. To co zostaje(40-50 od osoby, w zależności od łowiska) jest przekazywane na poczet finału. Im-40%, IIm-30%, IIIm-20%, 10%-nagroda pocieszenia dla jednego zawodnika z miejsc 4-18 z finału. Informacje o puli finałowej będą przekazywane na zakończeniu każdej tury. 
9. Wpisowe za finał 200 płatne przed pierwszym finałem. 
10. Finały będą rozegrane na dwóch różnych łowiskach. 
11. W finale udział weźmie 18 osób(6 osób w 3 sektorach). 10 najlepszych zawodników z klasyfikacji, 6 z największą frekwencją w eliminacjach z poza wyłonionej 10 i 2 osoby dolosowane, które nie zakwalifikowały się w żaden sposób, a wystartowały przynajmniej 3 razy w eliminacjach. W przypadku równej ilości startów 6 z frekwencją przechodzą zawodnicy z lepszymi startami. 
12. W eliminacjach do klasyfikacji bierzemy 5 najlepszych tur danego zawodnika. Czyli w 3 ,np. można nie uczestniczy lub odliczyć sobie złe starty. 
13. Do klasyfikacji będzie zaliczana najmniejsza ilość punktów sektorowych zdobytych przez danego zawodnika, a w przypadku takiej samej ilości punktów będzie brana pod uwagę wyższa waga. 
14. Każdorazowo startujemy w 3 sektorach. 
15. Punkty do klasyfikacji w eliminacjach za nieobecność 11 pkt. 
16. Zapisy na zawody będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia o danych zawodach czyli na dwa tygodnie przed daną turą. 
17. Rozstawienie w pierwszej turze finału wg miejsc z eliminacji: Sek. A: 1,6,9,12,15,18 Sek. B:2,5,8,11,14,17 Sek. C:3,4,7,10,13,16. Rozstawienie w drugiej turze finału wg miejsc zajętych w finale dla tego samego schematu. 
18. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może zostać wyholowana ale nie dłużej niż 10 minut po upływie od sygnału kończącego zawody. 
19. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach zgadza się na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora i właściciela wody. 
20. Obowiązuję dwie siatki na ryby. 
21. Ryba holowana musi być ze swojego stanowiska(nie wędrujemy za rybą), nie możemy w trakcie zawodów donosić sprzętu, przynęt i zanęt(z auta czy od kolegi:) ). Każde naruszenie będzie napomniane(w przypadku holowania ryby taka ryba jest niezaliczana), ponowne naruszenie to dyskwalifikacja w turze. 
22. Z przyczyn niezależnych od organizatora dopuszcza się zmiany łowisk w poszczególnych turach. 
23. Zapisy na zawody będą przyjmowane po ukazaniu się komunikatu dotyczącego danej tury (około 2-3 tygodnie przed zawodami).

WRÓĆ NA GÓRĘ