GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 154
  • Slider 134
  • Slider 153
  • Slider 150
  • Slider 149
31.05.2017
04.06.2017
Rodzaj zawodów: karpiowe
Łowisko: Jezioro Jerzyn/Pobiedziska
Województwo: Wielkopolskie
Organizator: PRO-FISHING GROUP, Stowarzyszenie KArpiowe Słoń Gniezno Damian Prus tel. 721 087 433
Kontakt i zapisy:  
tel. 721 087 433
smilek.m@onet.eu
Damian Prus tel. 721 087 433

Opis zawodów

Organizatorzy

 

Organizatorem Pierwszych Zawodów Karpiowych o Puchar Piastów jest PRO-FISHING GROUP oraz Stowarzyszenie Karpiowe Słoń z Gniezna. Wspólnie stworzyliśmy idee karpiowej imprezy z historyczną oprawą.
Dużym atutem imprezy jest imponująca pula nagród, a najważniejszą częścią jest ”spotkanie integracyjne” wszystkich uczestników. Obecność w nim jest obowiązkowa.

 

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z uczestnictwa w zawodach, a sponsorzy będą chcieli wspomagać nas w kolejnych edycjach.

Nagrody

 

Pula nagród w zawodach to niespełna 20 000 PLN

 

Będziemy nagradzać każdego, zwycięzców, przegranych, małych, dużych …

 

Poniżej przedstawiamy listę miejsc nagrodzonych bonami podarunkowymi oraz pucharami:

 

I miejsce 5000 PLN
II miejsce 4000 PLN
III miejsce 3000 PLN
IV miejsce 2000 PLN
V miejsce 1500 PLN
VI miejsce 1000 PLN

 

Łowca największej ryby otrzyma nagrodę rzeczową oraz puchar.
W ramach niespodzianki dla pozostałych zawodników przygotowanych zostanie wiele nagród rzeczowych.

 

Bony do zrealizowania będą w Salonie Wędkarskim Osiniec z ofertą Fox, Monster Fishing, Mikado, Shimano, Daiwa, Anaconda, Invader, Rod Hutchinson, Bait Tech, Tandem Baits, Pb Products, Prologic, Warmuz Baits, Lorpio, Vega Boat, Deeper, Humminbird i wiele innych.

 

 

Harmonogram

 

Poniżej przedstawiamy Państwu opracowany harmonogram zawodów.

 

31.05.2017
17:00-18:00 – rejestracja drużyn
18:00 – integracja wszystkich uczestników, biesiada staropolska, ognisko, staropolskie jadło, liczne konkursy z nagrodami, napoje piastów

 

01.06.2017
08:00 – śniadanie
09:00 – losowanie stanowisk
12:00 – rozpoczęcie zawodów
12:00-14:00 – wypływanie pontonem (sondowanie łowiska, rozkładanie markerów, nęcenie)
16:00 – obiadokolacja
19:00 – ważenie

 

02.06.2017
09:00 – ważenie i śniadanie
10:00-12:00 – wypływanie pontonem (sondowanie łowiska, rozkładanie markerów, nęcenie)
16:00 – obiadokolacja
19:00 – ważenie

 

03.06.2017
09:00 – ważenie i śniadanie
10:00-12:00 – wypływanie pontonem (sondowanie łowiska, rozkładanie markerów, nęcenie)
16:00 – obiadokolacja
19:00 – ważenie

04.06.2017
09:00 – ważenie i śniadanie
12:00 – ważenie i zakończenie zawodów
14:00 – ceremonia wręczenia nagród
15:00 – obiad

Regulamin

1.    Administracja zawodów

1.1.    Organizator PRO-FISHING GROUP
1.2.    Współorganizator Stowarzyszenie Karpiowe Słoń
1.3.    Patronat Medialny Karpmax.pl
1.4.    Fotografia i filmowanie AdPhoto Patrycja Prus
1.5.    Biuro zawodów
Tel. 507 635 802
Informacje, zgłaszanie sporów, sprawy informacyjne
1.6.    Komandor zawodów: Damian Prus
Tel. 721 087 433
Odpowiedzialny za organizację zawodów i ich przebieg.
1.7.    Główny sędzia zawodów: Daniel Ostrowski
Tel. 726 363 250
Osoba odpowiedzialna za sytuacje sporne, podejmuje ostateczną decyzję w zaistniałych sporach.
1.8.    Sędzia pomocniczy:
Tel.
Osoba odpowiedzialna za ważenie oraz mediator w sporach
1.9.    Szef Kuchni: Hieronim Prus
Za kuchnię odpowiada sam szef, dzięki niemu będzie staropolskie jadło. Takie smaki są nie spotykane i na pewno zachwycą Państwa podniebienia.


2.    Termin i miejsce zawodów

2.1.    Zbiórka drużyn przy biurze zawodów (zaznaczone na mapie) przy Jeziorze Jerzyn 31.05.2017 o godzinie 17.00.
2.2.    Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi zarejestrować się w biurze zawodów (zaznaczone na mapie – załącznik) w godzinach zgodnych z harmonogramem. Drużyny, które nie zarejestrują się, nie będą brały udziału w zawodach  oraz nie zostanie im zwrócone wpisowe.
2.3.    W trakcie rejestracji każda drużyna otrzyma dokumentację zawodów (tj. formularz protestu, regulamin, karta zawodnika, mapa zawodów).


3.    Zgłoszenia

3.1.    Drużyny zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń dostępnego na stronie www.pucharpiastow.pl lub bezpośrenio u organizatora.
Należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200złotych – dane do przelewu znajdują się w  formularzu zgłoszeń.
Formularz oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki należy przesłać do organizatora pocztą tradycyjną  (adres w zgłoszeniu) lub na e-mail pucharpiastow@onet.pl
Pozostała opłata wpisowa w wysokości 600 złotych musi zostać wpłacona do 31.03.2017, w przeciwnym razie nie ma możliwości zwrotu zaliczki, a drużyna nie będzie mogła wystartować w zawodach.


4.    Losowanie

4.1.    W losowaniu stanowisk udział bierze każda ze startujących drużyn.
Główny sędzia zawodów wylosuje nazwę drużyny, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z pierwszej kuli numer stanowiska. Wylosowany numer mają prawo przyjąć lub też odrzucić, jednak następny wylosowany numer stanowiska będzie obowiązujący. Następnie z drugiej kuli wylosują następną drużynę, która podejdzie do losowania stanowiska itd.


5.    Nagrody

5.1.    Pula nagród w zawodach to niespełna 20 000 PLN.
Będziemy nagradzać każdego, zwycięzców, przegranych, małych, dużych …
Poniżej przedstawiamy listę miejsc nagradzanych bonami podarunkowymi oraz pucharami:
I miejsce 5000 PLN
II miejsce 4000 PLN
III miejsce 3000 PLN
IV miejsce 2000 PLN
V miejsce 1500 PLN
VI miejsce 1000 PLN
Największa ryba nagroda rzeczowa oraz puchar.

W ramach niespodzianki dla pozostałych zawodników przygotowanych zostanie wiele nagród rzeczowych.


6.    Przebieg zawodów

6.1.    Rozpoczęcie i zakończenie zawodów zostanie zasygnalizowane przez głównego sędziego zgodnie z harmonogramem. Odbędzie się to za pomocą sygnału dźwiękowego.
6.2.    Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch zawodników.
6.3.    Każda drużyna ma prawo do zapisania jednego pomocnika. Pomocnik nie jest obowiązkowym członkiem drużyny.
6.4.    Pomocnik drużyny może cały czas przebywać na stanowisku, może podbierać ryby oraz wypływać pontonem wraz z zawodnikiem. Pomocnik nie może zacinać i holować ryb, nęcić oraz wyrzucać/wywozić zestawów.
6.5.    Każda drużyna łowi łącznie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika).
6.6.    W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeżeli wszyscy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody.
6.7.    Zawodnicy mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe.
6.8.    Zakaz używania jakichkolwiek plecionek wędkarskich jako linek głównych.
6.9.    Drużyny rozstawiają namioty oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.
Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb tylko i wyłącznie w granicach swojego stanowiska.
6.10.    W celu oznakowania miejsca położenia zestawu, dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów tubowych/tyczkowych. Zabrania używania się innego typu markerów.
6.11.    Zanęcanie i wywożenie zestawów możliwe jest za pomocą procy, kobry, rakiety, spomba, wyrzutni stacjonarnej oraz łódki zdalnie sterowanej.
6.12.    Nęcenie można rozpocząć wraz z rozpoczęciem zawodów. Zakazuje się nęcenia przed sygnałem rozpoczęcia zawodów.
6.13.    Każdego dnia zgodnie z harmonogramem, zawodnicy mają możliwość wypływania pontonem w celach rozłożenia markerów, zbadania łowiska oraz nęcenia. Od korzystających z środków pływających wymaga się posiadania kamizelek wypornościowych.
6.14.    Na pontonie przybywać mogą dwie osoby (zawodnik oraz pomocnik). Ilość osób uzależniona jest od bezpieczeństwa i warunków atmosferycznych.
6.15.    Za wszelkie zdarzenia z udziałem środków pływających odpowiadają ich użytkownicy.
6.16.    W razie rezygnacji jednego z uczestników danej drużyny, pomocnik może go zastąpić. W przypadku braku pomocnika, drugi zawodnik może łowić na dwie wędki.


7.    Bezpieczeństwo ryb –holowanie, ważenie, przechowywanie

7.1.    Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach. Holowanie odbywa się z brzegu, wejście do wody na własną odpowiedzialność. Holowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.
7.2.    Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie zawodnik lub pomocnik z tej samej drużyny. Podebrać rybę może też zawodnik holujący.
7.3.    Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej.
7.4.    Złowione ryby muszą być przetrzymywane  w worku karpiowym. Jeden worek służy do przetrzymywania jednej ryby.
7.5.    Ważenia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawodów – w określonych godzinach.
7.6.    W przypadku złapania amura oraz karpi powyżej 20kg, należy w trybie natychmiastowym powiadomić telefonicznie sędziego pomocniczego.
7.7.    Sędzia waży rybę i wpisuje na miejscu wynik pomiaru w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody.
7.8.    Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum trzech worków karpiowych, maty karpiowej, podbieraka nie mniejszego niż 1m x 0,8m oraz środka dezynfekującego rany ryb. Należy każdorazowo stosować środek, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.


8.    Klasyfikacja

8.1.    Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
8.2.    Podejmowane decyzje w ramach protestów mogą wykluczyć rybę z klasyfikacji.
8.3.    Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą karpie oraz amury o masie od 3kg, wagę ryby zaokrągla się do 10gram np. 3,944kg = 3.94kg
8.4.    Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w ciągu 15min po sygnale kończącym zawody, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji. W takiej sytuacji należy w trybie natychmiastowym zawiadomić sędziego zawodów.
8.5.    W klasyfikacji generalnej liczy się waga trzech największych ryb.  W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła największą rybę.
8.6.    W przypadku sklasyfikowania mniej niż 6 drużyn lub gdy żadna z drużyn biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, nagrody zostaną rozlosowane wśród startujących drużyn. Losowanie odbędzie się na takiej samej zasadzie, jak losowanie stanowisk.


9.    Protesty

9.1.    Protesty przyjmowane będą wyłącznie na formularzu, który drużyna otrzymała przy rejestracji. Następnie należy poinformować głównego sędziego zawodów. Protest w wersji papierowej należy przekazać głównemu sędziemu zawodów po przybyciu na wskazane stanowisko.
9.2.    Zaistniała sytuacja sporna, zostanie przeanalizowana i rozstrzygnięta przez głównego sędziego zawodów.
9.3.    W przypadku, gdy drużyna dwukrotnie nie zastosuje się do zaleceń sędziego, zostanie wykluczona z zawodów.
9.4.    Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest. W razie uznania protestu przez głównego sędziego zawodów, złowiona ryba nie zostanie uznana.


10.    Ubezpieczenie

10.1.    Ubezpieczenia OC i NW startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami uczestnicy.
10.2.    Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za jakikolwiek wypadek spowodowany przez siebie podczas trwania zawodów.


11.    Ekologia

11.1.    Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci wyrzucać do jednego worka.
11.2.    Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.
11.3.    Możliwe jest rozpalanie grilla, zachowując bezpieczeństwo -blisko wody, nie w lesie.
11.4.    Zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów oraz naruszania linii brzegowej.
11.5.    Zakaz kąpieli w Jeziorze Jerzyn, w trakcie trwania zawodów.


12.    Przepisy końcowe

12.1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które będą podane najpóźniej przy rejestracji w biurze zawodów, w specjalnym komunikacie na piśmie.
12.2.    Interpretacja niniejszego Regulaminu  należy do organizatora.
12.3.    Każda drużyna jest zobowiązana do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
12.4.    Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów, bez zwrotu wpisowego.
12.5.    Drużyny mają obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.
12.6.    O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik musi powiadomić organizatorów, najpóźniej do 15 kwietnia 2017r. Po tym terminie organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego.
12.7.    Przebieg zawodów zgodnie z harmonogramem (załącznik) do regulaminu.
12.8.    Mapka zawodów jest załącznikiem regulaminu.
12.9.    Nie wszystkie stanowiska posiadają dostęp do wjazdu z przyczepą campingową.
12.10.    Do niektórych stanowiskach możliwe jest dotarcie tylko i wyłącznie łodzią, którą udostępnia gospodarz łowiska.
12.11.    Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
12.12.    Do większości stanowisk można dojechać samochodem. Samochody zostają przy stanowiskach zawodników. Prosimy o ustawianie ich w sposób umożliwiający przejazd innym samochodom.


13.    Załączniki regulaminu

13.1.    Mapa zawodów z wyznaczonymi stanowiskami, punktami administracyjnymi.
13.2.    Harmonogram zawodów mogą wystąpić małe przesunięcia w czasie, o których będziemy informować drużyny.

 

Zgłoszenia

Zobacz jak proste jest zgłoszenie Twojej drużyny.
1. Pobierz formularz zgłoszenia do zawodów
2. Wypełnij go
3. Dokonaj wpłaty zaliczki
4. Zeskanuj lub zrób zdjęcie
5. Wyślij formularz i potwierdzenie płatności na pucharpiastow@onet.pl

Rejestracji można dokonać również telefonicznie:
Damian Prus tel. 721 087 433
lub osobiście w Salon Wędkarski Osiniec, Al. Jedenasta 1, 62-200 Gniezno

Zaliczka, którą należy wpłacić aby wpisać drużynę to 200 zł. Pozostała opłata wpisowa w wysokości 600 złotych musi być wpłacona do 31.03.2017, w przeciwnym razie nie ma możliwości zwrotu zaliczki, a drużyna nie będzie mogła wystartować w zawodach.

17 wolnych miejsc z 25

Łowisko

Pierwsze Zawody Karpiowe o Puchar Piastów, odbędą się na Łowisku Jerzyn. Jest to naturalne jezioro, jak dotąd rzadko kto decyduje się na organizację zawodów nad jeziorem.

Jezioro Jerzyńskie położone w otulinie Puszczy Zielonki około 3km od miejscowości Pobiedziska w kierunku miejscowości wypoczynkowej Tuczno.

Ten ponad 40 hektarowy, przepływowy zbiornik o głębokości dochodzącej do 14 metrów jest domem dla wielu gatunków ryb takich jak : karpie, amury, sumy, szczupaki, sandacze, bolenie, liny i wielu innych gatunków ryb.

Woda jest bogata w karpie i amury, złowienie karpia czy amura o wadze 10-15kg nie jest rzadkością. W łowisku pływają też amury przekraczające 25kg oraz karpie 20+.

W tym ponad 40ha jeziorze znajdują się sumy o wadze dochodzącej do 100kg i długości 260cm, duże ilości drapieżników takich jak sandacze, szczupaki, okonie i bolenie. Niektóre okazy szczupaków przekraczają wagę 15kg.

Łowisko jest również rajem dla wędkarzy chcących sprawdzić swoje umiejętności w metodzie spławikowej, gdyż w wodzie pływają ogromne ilości leszcza, płoci, lina i innej białej ryby.

 

Więcej informacji http://pucharpiastow.pl/

 

WRÓĆ NA GÓRĘ