GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

01.06.2019
02.06.2019
Rodzaj zawodów: feeder
Łowisko: Zbiornik Nielisz
Województwo: Lubelskie
Organizator: Zebco Europe, Zarząd Koła PZW „ROZTOCZE"
Kontakt i zapisy:  
722 200 600
salonsalmo@wp.pl
Koło PZW Zamość

Opis zawodów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Wędkarze Zarząd Koła PZW „ROZTOCZE” oraz Firma ZEBCO – EUROPE mają zaszczyt zaprosić na zawody wędkarskie :

„XX MARATON BROWNING FEEDER EXTREME”

 

 

1. TERMIN IMPREZY - 01-02.06.2019 ROKU

2. MIEJSCE IMPREZY - ZBIORNIK NIELISZ

 

 

3. PROGRAM IMPREZY:

01.06.2019 ROKU /SOBOTA/

5.00 - 7.00 Przyjazd ekip, śniadanie

7.00 Otwarcie zawodów /działka przy zaporze/

7.10 - 7.30 Losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu

7.30 - 10.00 Wyjazd na stanowiska – przygotowanie

10.00 Rozpoczęcie łowienia ryb

13.00 - 15.00 Obiad dostarczony na stanowiska

17.00 - 20.00 I ważenie ryb

 

02.06.2019 ROKU /NIEDZIELA/

5.00 - 6.00 Śniadanie dostarczone na stanowiska

10.00 Zakończenie łowienia

10.00 - 11.30 II ważenie ryb

13.00 - 14.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

13.15 Wspólna biesiada,

15.00 Zakończenie imprezy

 

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny Kół Wędkarskich, Klubów, Zakładów Pracy itp. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

 

5. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa

b/ indywidualna

c/ na największą rybę zawodów.

 

6. ZASADY PUNKTACJI:

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – suma punktów - zajętych miejsc przez zawodników z drużyny /najniższa suma punktów daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/

b/ KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – łączna waga ryb /największa waga ryb daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/

c/ NAJWIĘKSZA RYBA – waga ryby

d/ Nagrody niespodzianki – losowane spośród uczestników imprezy.

 

7. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR i nie objęte okresem ochronnym. Z tym, że do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 25 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy. Wyjątek stanowi leszcz, który zaliczany jest do punktacji bez względu na wymiar.

 

8. METODY POŁOWU:

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki metodami:

- spławikową

- gruntową

- można łowić na „żywca”

 

9. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny.

b/ Organizatorzy w przypadku wątpliwości zastrzegają sobie prawo wypatroszenia ryb przy ważeniu celem sprawdzenia czy nie zostały wypchane – dociążone. W przypadku stwierdzenia dociążania ryby drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

c/ Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

 

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawów z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędek z zarzuconymi zestawami przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb. Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów i będzie skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Dopuszcza się używanie wszelkich urządzeń do sondowania łowiska oraz markerów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.

 

11. KOSZTY:

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości : 750,00 złotych od drużyny

150,00 złotych od osoby towarzyszącej

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe: Polski Związek Wędkarski Okręg w Zamościu ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość

Bank Pekao S.A. I Oddział w Zamościu 84124028161111000040153573 z dopiskiem XX MARATON. W opisie przelewu należy podać nazwę drużyny.

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk. Organizator zastrzega sobie umieszczenie drużyn reprezentujących organizatora na liście do losowania o numerach 10,20, 30, 40. Zgodnie z zapowiedzią z zakończenia XIX Maratonu prawo pierwszeństwa w losowaniu mają drużyny : 1.Haki Sandomierz, 2. Azoty Puławy – Okrutny. Dla przypomnienia drużyna z Sandomierza wygrała poprzednią edycję zawodów, a drużyna z Puław zajęła 7 miejsce. Jako nagroda dodatkowa obydwie drużyny zwolnione są z opłaty startowej.

Po wpłaceniu startowego przez 70 drużyn organizator niezwłocznie opublikuje listę startową na stronie internetowej PZW Zamość w komunikacie Nr 2. Po publikacji listy 70 drużyn kolejne wpłaty proszę uzgadniać telefonicznie ( 722 200 600).

W przypadku wycofania się drużyny po dniu 25.05.2018 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.

UWAGA : w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.

 

 

12. NAGRODY:

Wartość nagród powyżej 50 000,00 złotych Dodatkowo puchary, dyplomy, nagrody, niespodzianki i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Wykaz nagród i sponsorów zostanie podany w komunikacie Nr 3 do 31 stycznia 2019 roku.

 

13. SPRAWY RÓŻNE:

Organizatorzy zapewniają suchy prowiant na kolację, posiłki ciepłe z kuchni polowej, napoje ciepłe i chłodzące, potrawy grillowane i piwo z beczki na zakończenie zawodów. Ubezpieczenie zawodników z poza Okręgu Zamość na koszt własny. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu pod namiotem lub wiatą na działce PZW przy zaporze od piątku 31.05.2019r.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

Ryby złowione pozostają do dyspozycji Organizatorów.

W przypadku małej ilości ryb organizator może przeprowadzić tylko jedno ważenie na

zakończenie zawodów.

W dniu 30.05.2019 r organizator opublikuje na stronie internetowej OPZW Zamość komunikat NR 4 z mapą rozmieszczenia stanowisk.

 

14. PATRONAT MEDIALNY:

Wiadomości Wędkarskie, Tygodnik Zamojski.

 

15. INFORMACJE:

W Salonie Wędkarskim „SALMO” ul. Lwowska 16, 22-400 Zamość

tel.: 722 200 600 lub salonsalmo@wp.pl

 

 

Ilość miejsc ograniczona do 85 drużyn. W przypadku braku możliwości zorganizowania potrzebnej ilości stanowisk Organizator zastrzega sobie zmniejszenie ilości drużyn , o czym uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

WRÓĆ NA GÓRĘ