GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

23.09.2017
24.09.2017
Rodzaj zawodów: feeder
Łowisko: Przystanek Stawy Grębów
Województwo: Podkarpackie
Organizator: Matrix feeder Cup
Kontakt i zapisy:  
606 148 169
brak@maila.pl
Paweł Zuziak

Opis zawodów

Wielki Finał Matrix Feeder Cup 2017r.

 

REGULAMIN 
MATRIX FEEDER CUP 2017
 


1. Zawody z cyklu MATRIX FEEDER CUP są zawodami towarzyskimi. Uczestniczyć w zawodach mają prawo wszyscy zawodnicy, bez względu na przynależność klubową czy okręgową. Zgłoszenia na wstępne listy startowe są przyjmowane pod nr telefonu 606 148 169 Paweł Zuziak. Lub na forum 


2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie startów eliminacyjnych 

3. Cykl zawodów MFC 2017 składa się z 8 eliminacji oraz dwudniowego finału. 

4. W każdej eliminacji łowiska będą podzielone na sektory. W sektorach maksymalna ilość zawodników to 5. Zwycięzcy poszczególnych sektorów z najwyższą wagą wyłonią pierwszą trójkę eliminacji. Wygrywa 1 sektorowa z najwyższą wagą. Punkty sektorowe będą liczone do klasyfikacji generalnej. Za pierwsze miejsce w sektorze otrzymujemy 1 pkt. Za piąte miejsce w sektorze otrzymujemy 5 pkt. W przypadku gdy zawodnik nie złowi danego dnia żadnej ryby ( zakończy na 0,000kg ) otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników w jego sektorze plus jeden (np. 5 zawodników było w sektorze, zawodnik bez ryby otrzymuje 6 pkt ) 

5.W finale weźmie udział 20 zawodników. Najlepsze wyniki z minimum 4 eliminacji wyłonią dwudziestkę finalistów. Czyli aby wziąć udział w Finale należy wystartować w minimum 4 eliminacjach. Jeśli na zakończenie eliminacji dwóch lub więcej zawodników będą mieli taką sama ilość punktów , o kolejności na liście wyników końcowych decyduje suma wagi z podliczanych 4 eliminacji. 

6.Finał zostanie rozegrany w 2 sektorach po 10 zawodników. Sektory będą podzielone na pod sektory po 5 zawodników Odbędzie się w 2 turach po 6 godzin ( sobota/ niedziela ). Wśród zawodników którzy uzyskają taką sama ilość punktów finale będzie decydować suma wagi z 2 tur finału. 

7.W finale zawodnicy będą podzieleni na sektory według rozstawienia : 
SEKTOR „A” - 1,4,6,8,10,12,14,16,18,20 
SEKTOR „B” - 2,3,5,7,9,11,13,15,17,19
 
10 zawodników losuje tylko stanowiska w sektorze pierwszego i drugiego dnia finału. Drugiego dnia finału sektory zostaną odwrócone, aby każdy z finalistów łowił w obu sektorach. 

8.Wpisowe od zawodnika na każdą turę eliminacji wynosi 140,00 PLN. Z kwoty wpisowego opłacamy łowisko oraz posiłek ,reszta kwoty przeznaczona jest na poczet nagród. Z każdej puli eliminacyjnej 500,00 PLN przeznaczamy na poczet puli Finałowej. Wpisowe będzie można wykupić poprzez wpłate na podane poniżej konto. Zakupu mogą dokonać zawodnicy wcześniej zapisane na wstępne listy startowe lub po konsultacji z organizatorem . W innych przypadkach pieniądze będą zwracane nabywcy. Opłaty za poszczególne eliminacje dokonujemy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem eliminacji. Wpisowe za start w Finale wynosi 300,00 PLN. Jeżeli zawodnik z opłaconą eliminacją nie będzie mógł się na niej pojawić a zgłosi organizatorowi ten fakt najpóźniej do środy bezpośrednio poprzedzającej daną eliminacje, wpisowe zostanie mu zwrócone. 

Nr konta na które wpłacamy wpisowe to : 78 1050 1575 1000 0091 4925 3875 w tytule wpisujemy , imię ,nazwisko data eliminacji a w nazwie PAWEŁ ZUZIAK . 


9. Podczas losowań będzie bonus w postaci JOKERA. Na przykład w eliminacjach bierze udział 35 zawodników to w pojemniku z żetonami będzie dodatkowy 36 identyczny żeton z oznaczeniem JOKER. Gdy zawodnik wylosuje JOKERma prawo wyboru najbardziej pasującego mu stanowiska z jeszcze pozostałych. 


Nagrody 

Eliminacje 

1.Dla pierwszych trzech zawodników z każdej eliminacji przewidziane są okazałe puchary oraz Bony do wykorzystania w sklepie http://sklepdrapieznik.pl/sklep/ na cały asortyment w cenach sklepowych bez możliwości rabatowania 

I miejsce – Bon wartości 1000,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX 
II miejsce – Bon wartości 600,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX 
III miejsce – Bon wartości 400,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX 

Dodatkowo na każdej eliminacji będą losowane nagrody upominki wśród zawodników spoza podium.
 


Finał 

Dla pierwszych trzech zawodników Finału przewidziane są okazałe puchary oraz Bony do wykorzystania w sklepie http://sklepdrapieznik.pl/sklep/ na cały asortyment w cenach sklepowych bez możliwości rabatowania. 

Zwycięzca Finału 2017 – Bon wartości 5000,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX + bon na produkty Sonubaits o wartości 500,00 PLN 

II miejsce - Bon wartości 3000,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX + bon na produkty Bait-Tech o wartości 300,00 PLN 

III miejsce - Bon wartości 1000,00 PLN + nagrody rzeczowe marki MATRIX + bon na produkty Bait-Tech o wartości 200,00 PLN 

Pozostała 17 finału otrzyma bony wartości 100,00 PLN każdy do wykorzystania w sklepie http://sklepdrapieznik.pl/sklep/
 

Przewidziane są także nagrody niespodzianki. 


Zasady ogólne 


1.Cykl zawodów MFC 2017 rozgrywane będą metodą feederową ( method feeder, pellet feeder, klasyczny feeder ) przy użyciu jednej wędki. 

2. Podczas zawodów będą obowiązywały 4 sygnały : 
1 sygnał – można nęcić 
2 sygnał – można łowić 
3 sygnał – 5 minut do końca zawodów 
4 sygnał – koniec zawodów
 

3.Wymagane są dwie siatki do przechowywania ryb o długości minimum 3m ( zawodnicy posiadający jedną siatkę nie będą dopuszczeni do zawodów ) 

4.Limit zanęt i przynęt: 
limit na każdą turę zanęty sypkiej, pelletu, wszelkiego rodzaju nasion to 10 l. 
Limit robactwa to 1,5 l 
zakaz używania gliny i ziemi 
zakaz używania ochotki haczykowej i dżokersa 

5.Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów rakiet zanętowych typu spomb,łódek zanętowych itp. 

6. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. Można używać jednego markera, lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym wędkowanie. 

7.Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się za pomocą procy lub koszyków feederowych nie większych jak 7 cm długość i 3,5 cm szerokość. Zakaz nęcenia i donęcania z ręki. 


8.Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska , dotyczy się to również tzw. otworków. Przed każdą eliminacją organizator/sędzia poinformuje o szerokościach poszczególnych stanowisk. Zawodnicy nie przestrzegający tego pkt. Będą mieli kasowane wyniki z danej eliminacji. 

9. Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy innymi stanowiskami oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników pomiędzy sygnałami 2 a 4 ( czyli podczas wędkowania ). Przemieszczanie się zawodników po sektorach wymuszone potrzebami fizjologicznymi lub w innych nagłych wypadkach musi odbywać się bez utrudniania wędkowania innym zawodnikom. Na stanowiska zawodników pomiędzy sygnałami 2 a 4 mogą wchodzić tylko sędziowie wyznaczeni przez organizatora w celu kontroli lub zważenia większych ryb. 

10. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca ( tzw .trener) lecz obowiązują ją takie same zasady jak zawodnika zawarte w pkt 9. dodatkowo „trener” nie może bezpośrednio ingerować w poczynania zawodnika ( robienie zanęty, mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, zarzucanie zestawów, podbieranie ryb, odhaczanie ryb , zakładanie przynęt etc.etc ) 

11. Zawodnik sam podbiera , odhacza wyłowione ryby ,jest absolutny zakaz ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku. 


12. Zakaz używania haków z zadziorami. 

13. Zakaz używania plecionek jako linki głównej.
 

14. Zawodnicy rozkładają swoje stanowiska równolegle z linia brzegową, lecz bez styczności stanowiska z wodą ( nie dotyczy to siatek do przechowywania ryb). Organizator lub sędziowie mogą na danej turze zezwolić na ustawienie stanowiska w wodzie, jeżeli warunki ( niski stan wody) nie pozwolą na bezpieczne holowanie i przechowywanie żywych ryb 

15. Podczas ważenia po każdej z tur zawodnicy którym nie została zważona zawartość siatki , nie przemieszcza się po innych stanowiskach. Zważona ilość ryb danego zawodnika po każdej turze będzie potwierdzana przez samego zawodnika tuz po zważeniu podpisem. Po potwierdzeniu podpisem wyniku, reklamacje dotyczące wagi, wyniku nie będą uwzględniane. 


16. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz nie dłużej niż 15 minut po sygnale kończącym zawody, wtedy zostanie zaliczona do wagi. 

17. Każdy z zawodników , którzy staną na starcie zawodów po przeczytaniu Regulaminu akceptują powyższy Regulamin. Każdy z zawodników , którzy staną na starcie zawodów po odczytaniu Regulaminu, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora jak i również zarządcy/ właściciela łowiska.

WRÓĆ NA GÓRĘ