GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

10.10.2020
Rodzaj zawodów: method feeder
Łowisko: Aleksandrów - Kanał Żerański
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Matrix
Kontakt i zapisy:  
brak
zapisynazawody@wp.pl
brak

Opis zawodów

MATRIX CLASSIC FEEDER CUP 2020

1. Zawody z cyklu MATRIX CLASSIC FEEDER CUP 2019 są zawodami towarzyskimi. Uczestniczyć w zawodach mają prawo wszyscy zawodnicy z opłaconymi składkami PZW .
2. Zapisy przyjmowane są na adres email: zapisynazawody@wp.pl - lista zawodników znajduje się wydarzeniu na Facebook i na stronie wyczyn.fora
Limit zawodników Kobiałka 25.04.2020 rok – 90 osób
Limit zawodników Aleksandrów 10.10.2020 rok – 70 osób

3. Zawody MATRIX CLASSIC FEEDER CUP 2020, rozegrane będą na Kanale Żerańskim i każda tura będzie trwała 5h

4. Będzie obowiązywał podział na sektory w zależności od liczy uczestników

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania Zasad organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie feeder.
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2019_cz_ii9_feeder.pdf

6.Wpisowe od zawodnika na zawody MATRIX CLASSIC FEEDER CUP 2020, wynosi 80 PLN. Wpisowe płatne na miejscu w dniu zawodów.
Z kwoty wpisowego opłacamy posiłek, napoje i poczęstunek, reszta kwoty przeznaczona jest na poczet pucharów i nagrody.
Osoby które potwierdziły udział i nie przyjechały – nie będą brane pod uwagę w kolejnych zawodach.
7. W zawodach prawo startu ma każdy zawodnik posiadający ważne zezwolenie na wędkowanie w okręgu mazowieckim
8. Harmonogram zawodów będzie podawany w oddzielnym komunikacie, włącznie z mapką miejsca zbiórki.

Nagrody

1. Firma Matrix ufundowała nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000 Euro na każdą z tur
Przewidziane jest 20 nagród, część do rozlosowania wśród szczęśliwców
2. Pierwsza trójka dostanie puchary okolicznościowe robione pod zamówienie

3. Pucharami nagrodzimy wszystkich zwycięzców sektorów


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska lub terminu zawodów, o czym poinformuje uczestników minimum 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Fox International
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych w zakresie imprez sportowych organizowanych przez przez firmę Fox International
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w artykule 23. Ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
7. Każdy uczestnik zgłaszający się do startu w zawodach wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy upublicznieniu listy startowej, wyników oraz zdjęć z zawodów.
_________________

WRÓĆ NA GÓRĘ