GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

30.05.2020
31.05.2020
Rodzaj zawodów: spławikowe
Łowisko: Jezioro Przechlewskie
Województwo: Pomorskie
Organizator: Matchpro
Kontakt i zapisy:  
533 421 457
brak@maila.pl
.

Opis zawodów

MATCHPRO DAY – MARATON 24 H

30-31.V.2020 J.Przechlewskie

 

1. TERMIN IMPREZY - 30-31.05.2020 ROKU

2. MIEJSCE IMPREZY – JEZIORO PRZECHLEWSKIE  

3. PROGRAM IMPREZY:

 

30.05.2020 ROKU /SOBOTA/

  7.00 – 10.00              Przyjazd ekip, rejestracja drużyn, śniadanie. Matchpro Day - pokazy

10:00 – 11:00              Otwarcie zawodów, losowanie stanowisk,

11.00 – 13.00              Wyjazd na stanowiska – przygotowanie

13.00                           Rozpoczęcie łowienia ryb

18.00 – 19.00              Obiadokolacja dostarczona na stanowiska

19.30 – 20.30              I ważenie ryb

 

 

31.05.2020 ROKU /NIEDZIELA/

  7.00 – 9.00                Śniadanie dostarczone na stanowiska

13.00                           Zakończenie łowienia

13.30 – 15:00              II ważenie ryb

16.00                           Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wspólna biesiada

                       

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą 2-osobowe drużyny. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

 

5. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa

c/ na największą rybę zawodów.

 

6. ZASADY PUNKTACJI:

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – suma wagi ryb drużyny - /najwyższa suma wag daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/ klasyfikacja sektorowa / przewidziane są 3 sektory

b/ NAJWIĘKSZA RYBA – waga ryby

c/ Nagrody niespodzianki – losowane spośród uczestników imprezy.

 

7. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR i nie objęte okresem ochronnym. 

8. METODY POŁOWU i LIMITY:

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki metodą spławikową i gruntową.

NIE MA LIMITÓW stosowania ZANĘT I PRZYNĘT. Oczywiście wskazany jest zdrowy roządek w tym zakresie :)

9. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do natychmiastowego ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny oraz sędziemu.

b/ Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

 

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawów z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędek z zarzuconymi zestawami przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb. Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów i może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Dopuszcza się używanie wszelkich urządzeń do sondowania łowiska oraz markerów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.

11. OPIS ŁOWISKA:

Jezioro Przechlewskie ma powierzchnie lustra wody: 20,07 ha. Położone jest w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo.

Maksymalna głębokość 11m,

Średnia głębokość 5m

Ryby najczęściej spotykane:

Leszcz, Karaś, Płoć, Lin, Krąp, Karp, Amur

Drapieżniki:

Szczupak, Okoń, Sandacz, Węgorz

 

12. KOSZTY I ZGŁOSZENIA

ZAPISY OBOWIĄZKOWE POD NR TEL: 533 421 457

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości: 400,00 złotych od drużyny

70,00 złotych od osoby towarzyszącej

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe: Klub Wędkarski

a). Wpłat dokonywać należy najpóźniej do 20.05.2020 r.

na konto bankowe 05 1600 1462 1829 0663 1000 0001

- w nazwie wpisać TEAM MILO MATCHPRO POLSKA

- w tytule proszę wpisać DOBROWOLNA OPŁATA NA SPORT MATARON 24 H oraz podać IMIĘ I NAZWISKO lub nazwę drużyny.

 

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSIMY UPEWNIĆ SIĘ CZY SĄ MIEJSCA NA DANE ZAWODY POD NR TEL 533 421 457 

 

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk.

W przypadku wycofania się drużyny po dniu 01.05.2020 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.

UWAGA: w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.

 

13. NAGRODY:

Wartość nagród powyżej 20 000,00 złotych* Dodatkowo puchary, dyplomy, nagrody, niespodzianki i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Wykaz nagród i sponsorów zostanie podany w osobnym komunikacie.

*kwota przy udziale 50 drużyn.

 

14. SPRAWY RÓŻNE:

Organizatorzy zapewniają suchy prowiant na kolację, posiłki ciepłe, napoje gorące i chłodzące, potrawy grillowane i piwo z beczki na zakończenie zawodów. Ubezpieczenie zawodników na koszt własny. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu pod namiotem nad jeziorem lub wynajęciem domku. Szczegóły noclegów pod nr tel. 506 432 844.

W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

Ryby złowione pozostają do dyspozycji Organizatorów.

W przypadku małej ilości ryb organizator może przeprowadzić tylko jedno ważenie na zakończenie zawodów.

 

15. INFORMACJE:

Ilość miejsc ograniczona do 50 drużyn. W przypadku braku możliwości zorganizowania potrzebnej ilości stanowisk Organizator zastrzega sobie zmniejszenie ilości drużyn, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

 

16. RODO

Rodo:
- Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z przedmiotowym "Regulaminem Zawodów" oraz całkowitej jego akceptacji (udział w zawodach wiąże się automatycznie z akceptacją regulaminu)
- Uczestnicy/Zawodnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz upublicznianie ich danych tożsamości oraz wizerunku w postaci list startowych, list wyników zawodów, fotografii z zawodów oraz fotorelacji z zawodów

- Przetwarzanie i upublicznianie wymienionych danych do celów "wędkarskich" ma charakter wyłącznie promocyjny, promujący wędkarstwo oraz sport wędkarski.

Zakaz spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających podczas zawodów oraz zakaz opuszczania łowiska podczas zawodów.

Firma MATCHPRO serdecznie zaprasza na zawody oraz życzy połamania kija i miłej zabawy!!!

WRÓĆ NA GÓRĘ