GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

06.06.2020
07.06.2020
Rodzaj zawodów: feeder
Łowisko: Zalew Nielisz
Województwo: Lubelskie
Organizator: BROWNING
Kontakt i zapisy:  
ansil@op.pl
Jurek Siwek

Opis zawodów

XXI MARATON BROWNING FEEDER EXTREME

Komunikaty | 2020-01-07 | Publikujący: Koło PZW Zamość ROZTOCZE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Wędkarze Zarząd Koła PZW „ROZTOCZE” oraz Firma ZEBCO – EUROPE mają zaszczyt zaprosić na zawody wędkarskie :

 

„XXI MARATON BROWNING FEEDER EXTREME”

 

 

1. TERMIN IMPREZY - 06-07.06.2020 ROKU

 

 

2. MIEJSCE IMPREZY - ZBIORNIK NIELISZ

 

 

3. PROGRAM IMPREZY:


06.06.2020 ROKU /SOBOTA/


5.00 – 7.00 Przyjazd ekip, śniadanie

7.00 Otwarcie zawodów /działka przy zaporze/

7.10 – 7.30 Losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu

7.30 – 10.00 Wyjazd na stanowiska – przygotowanie

10.00 Rozpoczęcie łowienia ryb

13.00 – 15.00 Obiad dostarczony na stanowiska

17.00 – 20.00 I ważenie ryb – obowiązkowe !!!!!!

 


07.06.2020 ROKU /NIEDZIELA/


5.00 – 6.00 Śniadanie dostarczone na stanowiska

10.00 Zakończenie łowienia

10.00 – 11.30 II ważenie ryb

13.00 - 14.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

13.15 Wspólna biesiada,

15.00 Zakończenie imprezy

 

 

4. UCZESTNICY:


W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny Kół Wędkarskich, Klubów, Zakładów Pracy itp. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

 

 

5. KLASYFIKACJA:


a/ drużynowa


b/ indywidualna


c/ na największą rybę zawodów.

 

 

6. ZASADY PUNKTACJI:


a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
 – suma punktów - zajętych miejsc przez zawodników z drużyny /najniższa suma punktów daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/


b/ KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
 – łączna waga ryb /największa waga ryb daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/


c/ NAJWIĘKSZA RYBA
 – waga ryby

 

d/ Nagrody niespodzianki – losowane spośród uczestników imprezy.

 

 

7. RYBY:


Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR i nie objęte okresem ochronnym. Z tym, że do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 25 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy. Wyjątek stanowi leszcz, który zaliczany jest do punktacji bez względu na wymiar .

 

 

8. METODY POŁOWU:


Zawodnicy mogą łowić na 1 wędkę
 metodami:

- spławikową

- gruntową

- można łowić na „żywca”

 

 

9. SĘDZIOWANIE:


a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny.


b/ Organizatorzy w przypadku wątpliwości zastrzegają sobie prawo wypatroszenia ryb przy ważeniu celem sprawdzenia czy nie zostały wypchane – dociążone. W przypadku stwierdzenia dociążania ryby drużyna zostaje zdyskwalifikowana.


c/ Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

 

 

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:


Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawu z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędki z zarzuconym zestawem przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.


Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb. Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów i będzie skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Dopuszcza się używanie wszelkich urządzeń do sondowania łowiska oraz markerów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.

 

 

11. KOSZTY:


Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości :

900,00 złotych od drużyny


150,00 złotych od osoby towarzyszącej


Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe: Polski Związek Wędkarski Okręg w Zamościu ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość


Bank Pekao S.A. I Oddział w Zamościu


84 1240 2816 1111 0000 4015 3573

z dopiskiem XXI MARATON.
W opisie przelewu należy podać nazwę drużyny.

 

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk. Organizator zastrzega sobie umieszczenie drużyn reprezentujących organizatora na liście do losowania o numerach 10,20, 30. Zgodnie z zapowiedzią z zakończenia XX Maratonu prawo pierwszeństwa w losowaniu ma drużyna : 1. Browning Czechy, która wygrała poprzednią edycję zawodów.

 

Organizator zmniejsza liczbę drużyn do 75. Rezerwuje się 10 miejsc dla drużyn spoza Polski do dnia 30 kwietnia 2020r. Po tym terminie wolne miejsca obsadzone zostaną na podstawie kolejności z listy rezerwowej utworzonej przez organizatora.


Po wpłaceniu startowego przez 60 drużyn organizator niezwłocznie opublikuje listę startową na stronie internetowej PZW Zamość w komunikacie Nr 2. Po publikacji listy 60 drużyn kolejne wpłaty proszę uzgadniać telefonicznie ( 722 200 600).


W przypadku wycofania się drużyny po dniu 25.05.2020 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.


UWAGA : w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.

 

12. NAGRODY:


Wartość nagród powyżej 50 000,00 złotych Dodatkowo puchary, dyplomy, nagrody, niespodzianki i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Wykaz nagród i sponsorów zostanie podany w komunikacie Nr 3.

 

13. SPRAWY RÓŻNE:


Organizatorzy zapewniają suchy prowiant na kolację, posiłki ciepłe z kuchni polowej, napoje ciepłe i chłodzące, potrawy grillowane i piwo z beczki na zakończenie zawodów. Ubezpieczenie zawodników z poza Okręgu PZW Zamość na koszt własny. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu pod namiotem lub wiatą na działce PZW przy zaporze od piątku 05.06.2020 r.


Zobowiązuje się zawodników do posiadania minimum 2 siatek do przechowywania złowionych ryb !!!!!!!!!!!!!


W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.


Ryby złowione pozostają do dyspozycji Organizatorów. W przypadku chęci zatrzymania ryb z gatunku leszcz przez zawodników po 2 ważeniu organizatorzy proszą o wcześniejszą informację. Zgodnie z Uchwałą ZO PZW w Zamościu leszczy złowionych na zbiorniku Nielisz nie wolno z powrotem wpuszczać do wód tego zbiornika!!!!!!!


W dniu 03.06.2020 r organizator opublikuje na stronie internetowej OPZW Zamość komunikat NR 4 z mapą rozmieszczenia stanowisk.

 

 

14. PATRONAT MEDIALNY : Wiadomości Wędkarskie, Tygodnik Zamojski.

 

 

15. INFORMACJE:


W Salonie Wędkarskim „SALMO” ul. Lwowska 16, 22-400 Zamość tel.: 722 200 600 lub salonsalmo@wp.pl


Ilość miejsc ograniczona do 
75 drużyn. W przypadku braku możliwości zorganizowania potrzebnej ilości stanowisk Organizator zastrzega sobie zmniejszenie ilości drużyn , o czym uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

WRÓĆ NA GÓRĘ