GALERIA ZAWODÓW

 • Slider 156

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

 • Slider 157
 • Slider 155

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

05.06.2019
09.06.2019
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Pogoria III
Województwo: Śląskie
Organizator: -
Kontakt i zapisy:  
brak
zawody_pogoria@wp.pl
.

Opis zawodów

Rozpoczęcie zawodów 05.06.2019 godz. 11:00 zakończenie 09.06.2019 godz. 09:00
Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów 09.06.2019 godzina 11:00

 1. W zawodach „Manewry Karpiowe – Puchar PFWK” mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową, które dokonały pełnej wpłaty.
  Koszt uczestnictwa to 1000 złotych od zespołu-pary.
  a) W ramach opłaty startowej każdy zespół w przeciągu 7 dni od daty zapisania się na zawody, zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 500 zł, reszta opłaty winna być wpłacona do 15.02.2019 roku.
  b) Brak opłaty startowej do w/w terminu oznacza skreślenie drużyny z listy startujących,
  zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera) – dopłata 200 złotych.
  a. Dopuszcza się 2 markery na drużynę.
  b. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów
  dla danego stanowiska.
  c. Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów
 3. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika
  łowiącego na 2 wędki .
 4. Klasyfikacja zawodów sektorowa:
  a) Zbiornik zostanie podzielony na trzy sektory, zwycięzcami zawodów (podium 1-3)
  pozostaną zwycięzcy poszczególnych sektorów, według najwyższej wagi złowionych ryb.
  b)W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny za poszczególne miejsce w sektorze
  ( brak złowionych ryb) udział w MPwWK – PCM 2019 oraz nagrody rzeczowe zostaną przyznane zawodnikom,którzy zajęli kolejne miejsca w sektorach, według najwyższej sumy wagi złowionych ryb.
  c) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę.
  d) przy tej samej wadze decyduje największa ryba.
 5. Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 2 kg.
 6. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.
 7. Całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.
  a) Prosimy o rozsądne nęcenie ziarnami, kulkami, pelletem itp. nie przekraczające 20 kilogramów
  na dobę.Nie jesteśmy wstanie tego upilnować, ale wierzymy w wasz rozsądek.
 8. Środki pływające:
  a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów
  b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska określonego
  przez Komisję Sędziowską
  c) każda drużyna powinna posiadać swój zarejestrowany i oznakowany środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne.
  d) brak kamizelki ratunkowej – całkowity zakaz wypłynięcia pontonem.
  e) maksymalna odległość na jaką będzie można wywozić zestawy wynosić będzie nie więcej
  jak 200 metrów od brzegu.
 9. Holowanie ryb.
  a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
  b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.
 10. Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
 11. Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.
 12. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.

14.W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy – rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie
do zawodów ( sondowanie , nęcenie )
b) drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów – łowienie
c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

 1. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny
  do Sędziego Głównego .
 2. Wszelkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów,
  a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
 3. Nagrody zdobywane w zawodach:a) 1 miejsce, zwycięzca sektora – nagrody rzeczowe wartości 6.000 złotych + pamiątkowa statuetka + bezpłatny udział w finale MPwWK PCM 2019.
  b) 2 miejsce, zwycięzca sektora – nagrody rzeczowe wartości 5.000 złotych + pamiątkowa statuetka + bezpłatny udział w finale MPwWK PCM 2019.
  c) 3 miejsce, zwycięzca sektora  – nagrody rzeczowe wartości 4.000 złotych + pamiątkowa statuetka + bezpłatny udział w finale MPwWK PCM 2019.

Ponadto nagrody dodatkowe za:

Łowca „Big Fish” – Karp – nagrody rzeczowe wartości 2.000 złotych + pamiątkowa statuetka
Łowca „Big Fish” – Amur – nagrody rzeczowe wartości 2.000 złotych + pamiątkowa statuetka

Ponadto:

Każda drużyna od środy do soboty w ramach opłaty startowej otrzyma ciepły posiłek dostarczony
na stanowisko.

Pula nagród to ponad 25.000 złotych.

 1. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :
 2. a) pierwsze ostrzeżenie – „żółta kartka”.
  b) drugie ostrzeżenie – „czerwona kartka” oznacza dyskwalifikację.
  Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów , nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez żadnych dodatkowych kosztów.
 4. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 6. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Prezentacja komisji sędziowskiej zostanie przeprowadzona w momencie rozpoczęcia zawodów.

 

 

AGENDA!

05 czerwiec 2019

08:00 do 10:30
Rejestracja drużyn, losowanie kolejności losowania stanowisk.
Ciepły poczęstunek.

11:00 – 11:30
Oficjalne Otwarcie

11:30 -12:30
Losowanie stanowisk

12:30 – 13:00 
Dojazd na wylosowane stanowiska

13:00 -15:00
przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów.

Od godziny 15:00 – rozpoczęcie łowienia

05 czerwiec – 09 czerwiec 2019

Czas trwania zawodów!
Ważenie złowionych ryb:
Rano od godziny 09:00 – Wieczorem od godziny 17:00
Każda złowiona ryba zgłaszamy SMS

Sędzia Główny zawodów Paweł Stępień – 661-302-121
Od środy do soboty w godzinach 13:00 – 15:00 ciepły poczęstunek dostarczony na stanowisko.

09 czerwiec 2019

9:00 – zakończenie łowienia
11:00 – Oficjalne zakończenie i rozdanie nagród

WRÓĆ NA GÓRĘ