GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

15.05.2019
19.05.2019
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Dobro Klasztorne
Województwo: Wielkopolskie
Organizator: Invader Team
Kontakt i zapisy:  
.
brak@maila.pl
.

Opis zawodów

REGULAMIN  „IV WOJNY KARPIOWEJ INVADERA” na łowisku Dobro Klasztorne w Pobiedziskach w dniach 15.05-19.05.2019

 

 

 

1/ W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz niezrzeszeni.

 

2/ Warunkiem uczestnictwa jest wpłata startowego w wysokości 1100.00 PLN oraz zgłoszenie pisemne na adres mailowy: office@invader.com.pl,

 

Całość kwoty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wysłania na adres mailowy zawodników numeru konta i regulaminu.

 

Liczba miejsc ograniczona (max 20 ekip). Pierwszeństwo zapisów maja osoby startujące w poprzednich edycjach.

 

3/  Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku przybycia tylko jednej osoby z drużyny dopuszcza się start tej osoby, która wędkuje na 2 wędki za kwotę startowego 1100,00 zł.

 

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby, odhaczanie ryb wyłącznie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu   zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego „workach  karpiowych”.

 

W jednym „worku karpiowym’’ może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu,  rybę  z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody.

 

Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.

 

Matę i worek do ważenia na zawody dostarcza organizator.

 

 

 

5/  Do klasyfikacji liczą się 3 największe  karpie lub/i amury o wadze przekraczającej 3 kilogramy, mniejsze ryby należy natychmiast wypuścić do wody.

 

6/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jest jedynie z brzegu i tylko ze swojego stanowiska.

 

Stosowanie modeli  zdalnie sterowanych jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów, tylko w obrębie łowiska danego zespołu (w celu zanęcania i wywożenia zestawów).

 

Użycie środków pływających (łodzi, pontonów) całkowicie zabronione!

 

7/  Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznaczonej umownej połowy jeziora lub linii brzegowej. Z wylosowanych stanowisk łowienie tylko „na wprost”( za wyjątkiem skrajnych stanowisk wyczytanych przez sędziego głównego w dniu  losowania).

 

8/ Wchodzenie do wody w czasie zawodów, zanęcanie lub holowanie ryb tylko do wysokości ud. Każdy zawodnik wchodzący głębiej może spodziewać się, że holowana ryba nie będzie zaliczona.

 

9/ Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

 

10/ Drużyna używa nie więcej niż 2 markery .

 

11/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona.

 

12/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

 

13/  Klasyfikacja w systemie drużynowym  oraz nagroda za największą rybę zawodów.  

 

14/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny , które złowią ryby zgodnie z pkt.5 (nagrody rzeczowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowiły kilogramowo najcięższe 3 ryby.)

 

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb, zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

 

15/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników (za wyjątkiem wypadków losowych zgłaszanych i za zgodą sędziego głównego zawodów).

 

16/ Osoby trzecie mogą przekraczać wyznaczony sektor danej  drużyny tylko za jej zgodą.

 

17/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas trwania zawodów

 

18/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

 

19/ Rozpoczęcie tj. rejestracja drużyn, przywitanie zawodników, losowanie, – środa 15.05.2019 o godzinie 9.00, początek łowienia o godzinie 12.00. Koniec łowienia w niedzielę tj. 19.05.2019 o godzinie 10.00 natomiast ceremonia wręczenia nagród i pucharów o godzinie 12.00

 

20/ Organizator zawodów – INVADER  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

21/ Zawodnicy uczestniczący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć, oraz filmów i upublicznianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora.

 

22/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i losowe wynikające ze zdarzeń losowych, które mogą nastąpić podczas trwania zawodów.

 

23/ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od wszelkich zdarzeń na czas trwania zawodów.

 

 

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na  www.invaders-team.pl .

WRÓĆ NA GÓRĘ