GALERIA ZAWODÓW

 • Slider 156

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

 • Slider 157
 • Slider 155

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

18.07.2019
21.07.2019
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Uroczysko karpiowe
Województwo: Śląskie
Organizator: -
Kontakt i zapisy:  
.
zawody@carp-world.pl
.

Opis zawodów

Zawody odbędą się w dniach 18-21.07.2019r. na Łowisku „Uroczysko Karpiowe” w miejscowości Ligota koło Czechowic – Dziedzic.

W zawodach może wziąć udział 30 dwuosobowych drużyn. Startowe wynosi 900 zł od drużyny, team runner – 200 zł.

O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

ZAPISY

 1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając nazwę zawodóworaz imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy.
 2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
 3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.
 4. 50 % Wpłaty startowego należy dokonać w terminie do 30 dni od potwierdzenia wpisania na listę zawodników na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
 5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 31 marca 2019r. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. Istnieje możliwość wpisania innej ekipy na opłacone miejsce wskazanej przez startującego.
 6. W przypadku wpisania na listę startową po 31 marca 2019 roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

 

REJESTRACJA

Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

 

LOSOWANIE STANOWISK

Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko.

Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana przez prowadzącego lub osobę wyznaczoną.

 

NAGRODY

Za zajęcie miejsc:

I – statuetki, nagrody rzeczowe, opłacony udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2019

II – statuetki, nagrody rzeczowe

III – statuetki, nagrody rzeczowe

Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe

Dla zwycięzców III sektorów – statuetki, nagrody rzeczowe

Suma wartości nagród: 15000 złotych

Wszystkie informacje dotyczące zawodów podane są na stronie Internetowej www.carp-world.pl

 

PLAN ZAWODÓW

Plan zawodów zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób,
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.

a. Team Runner może brać udział w zanęcaniu, podbieraniu, wywożeniu, holowaniu, a także pomagać podczas holu z pontonu;

b. Team Runner przebywając w pontonie musi posiadać kamizelkę asekuracyjną;

c. Team Runner może przebywać w pontonie z jednym z zawodników podczas, holu, wywózki lub nęcenia;

d. W przypadku wygranej drużyny z Team Runner, opłatę wpisową do PCM za Team Runnera ponosi zwycięska drużyna;

e. Organizator nie przewiduje nagród dla Team Runnera;

4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki. Team Runner nie może zastąpić jednego z zawodników.
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,
8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie czterech markerów tyczkowych na jedną drużynę.
9. Do sondowania, zanęcania, markerowania, holowania oraz wywożenia zestawów można używać pontonów oraz łódek zdalnie sterowanych.

a. Podczas przebywania na pontonie obowiązkowo trzeba posiadać kamizelki asekuracyjne;

b. Kategorycznie zakazuje się pływania pod wpływem alkoholu ( czerwona kartka);

c. Pływając w nocy należy zachować szczególną ostrożność;

d. Płynąc po holowaną rybę można skorzystać z pomocy Team Runnera, który może sterować pontonem jak i pomóc podebrać rybę;

e. Kategorycznie zabrania się pływania w pojedynkę w nocy;

f. Podczas przebywania dwóch osób na wodzie i braku Team Runnera, zestawy muszą być wyjęte na brzeg, wyjątkiem jest hol ryby.

g. Zabrania się pływania po innych stanowiskach niż swoje;

h. W czasie trwania zawodów zanęcanie i wywożenie zestawów za pomocą pontonu będzie możliwe w wyznaczonych godzinach, dwa razy dziennie. Każdorazowo można wypłynąć po holowaną rybę, a także wywieźć zestaw/ zanęcić po holu ryby.

10. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
11. Zabrania się nęcenia ziarnem kukurydzy,
12.Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej,
13.Zabrania się używania haków typu Longshank tzw. Bananów,
14. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,
15. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem

16. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
17. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 8 kg.
18. Drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum 3 worków karpiowych i maty karpiowej typu „kołyska” bądź „wanna”.,
19. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i zaplata się ona w ich zestawy, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
20. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody, w obecności sędziego.
21. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
22. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
23. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
24. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. 
25. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.

26. W klasyfikacji sektorowej nie będą brani pod uwagę zwycięzcy klasyfikacji generalnej. 
27. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście,
28. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,
29. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
30. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
31. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
32. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,
33. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach, a także zabranie ze sobą śmieci w wyznaczony punkt.
34. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
35. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów,
36. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
37. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
38. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
39. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku braku wystarczającej ilości osób minimum 20 ekip. W takiej sytuacji zostanie zwrócona pełna kwota wpisowego. 
40. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
41. Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu łowiska.

WRÓĆ NA GÓRĘ