GALERIA ZAWODÓW

 • Slider 156

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

 • Slider 157
 • Slider 155

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

23.06.2018
23.05.2018
Rodzaj zawodów: spławikowe
Łowisko: Łowisko Koła "Stawy Czerna"
Województwo: Małopolskie
Organizator: PZW Kalwaria Zebrzydowska
Kontakt i zapisy:  
509329872
pawelsny@interia.pl
Paweł Szczęsny

Opis zawodów

Regulamin indywidualnych towarzyskich zawodów wędkarskich

I Otwarte Mistrzostwa Kalwarii rozgrywanych

dnia 23.06.2018 r

 

Organizatorem zawodów jest Zarząd Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej przy współpracy z Centrum Kultury , Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Patronat Honorowy:Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska dr hab.inż. Augustyn Ormanty

 

Celem zawodów jest popularyzacja sportu wędkarskiego oraz promocja miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i niezrzeszeni w PZW , którzy wyrażą chęć uczestnictwa oraz dokonają opłaty startowej w wysokości 20 złotych ( dwadzieścia złotych) na konto Koła PZW Kalwaria Zebrzydowska:

  nr konta: 51 1020 1433 0000 1402 0044 6294 w tytule wpisując Mistrzostwa Kalwarii 2018

2. Zawody odbędą się na łowiskach Koła PZW Kalwaria Zebrzydowska – Stawy Czerna . Rozgrywane metodą spławikową na żywej rybie.

3 .Zawody rozgrywane są według przepisów zawartych w ZOWSK z uwzględnieniem charakterystyki łowiska.

4. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa sędzia główny zawodów ,którego decyzje są ostateczne.

5. Organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe podczas zawodów na którym mają odbywać się zawody .

6. Z zawodów sporządzony zostanie protokół.

 

II Zawodnicy , sprzęt , organizacja zawodów

 

 1. Z uwagi na charakterystykę łowiska ogranicza się liczbę zawodników do liczby 32 osób, która będzie podzielona na 2 sektory po 16 zawodników natomiast każdy sektor będzie podzielony na 2 podsektory.

 2. O prawie do startu decyduje kolejność zapisu wraz z potwierdzeniem opłaty startowej przesłanej na adres e-mail : pzwkalwaria@pzwkalwaria.hub.pl . Lista startowa będzie aktualizowana na bieżąco i publikowana na oficjalnej stronie Koła www.pzw.org.pl/kalwariazebrzydowska/

 3. Zwycięzcy zawodów otrzymają pamiątkowe Puchary a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

 4. Wszyscy zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz napoje chłodzące.

 

5.. Zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest posiadać odpowiednią siatkę do przetrzymywania ryb,wypychacz oraz podbierak.

6. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak : proca,platforma.

4. Maksymalna długość wędziska podczas zawodów wynosi 13 metrów.

5. Wszystkie sektory i stanowiska będą losowane ręcznie .

6. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny. Czas trwania zawodów może ulec zmianiue ze względu na wyładowania atmosferyczne. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Podczas wyładowań atmosferycznych zawody będą przerwane lub zakończone. Decyzja jest podejmowana prze sędziego głównego.

7. Zawodnikowi podczas połowu nie wolno korzystać z pomocy innych osób za wyjątkiem przypadków losowych.

8. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie własnego wylosowanego stanowiska.

9. Zabrania się :

 • wchodzenia do wody w trakcie przygotowania oraz trwania zawodów;

 • wyrzucania do łowiska zanęty po zakonczonych zawodach;

 • używania sonarów;

 • używania żywej i martwej rybki oraz ich części a także zwierząt i roślin prawnie chronionych oraz rybiej ikry jako przynęty;

 • używania łódek do wywozu zanęty

 • nadużywania alkoholu i innych środków zmniejszających dyspozycję psychofizyczną bezpośrednio przed i w czasie trwania zawodów.

10. W czasie zawodów łowi się ryby , które w czasie rozgrywania zawodów nie mają okresu ochronnego zgodnego z RAPR.

11. Nie obowiązują limity wagowe oraz ilościowe łowionych ryb.

12..Do połowu nie zalicza się ryby która :

a/ zostanie złowiona po sygnale kończącym zawody;

b/ odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana.

13. Aby ryba była zaliczona w chwili trwania sygnały kończącego zawody musi znajdować się poza woda i nie może do wody wpaść. Ryba będąca w podbieraku jest uznawana za rybę będącą poza wodą.

14.Zawody odbywać się będą na żywej rybie tzn. po zważeniu zostanie ona wpuszczona do wody.

15.Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za rażące naruszenie regulaminu zawodów.


IIIPunktacja

 

 1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 2. Za złowienie jesiotra - zawodnik otrzymuje 500 ( pięćset) punktów bez względu na wymiar ryby i bezzwłocznie musi wypuścić ją do wody.

 3. Za złowienie szczupaka (min. 55 cm) , węgorza (min.50cm) ,suma (min. 70 cm ) - zawodnik otrzymuje 500 (pięćset) punktów i bezzwłocznie musi wypuścić ją do wody.Jeżeli złowi rybę w/w gatunków, której wymiar jest mniejszy niż wskazujeniniejszy regulamin - zawodnik nie otrzymuje punktów a ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody.

 4. Zwycięża zawodnik który zdobędzie największą liczbę punktów.


IV Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w uzgodnieniu z Komisją Sędziowską

  2.Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska danych zawodów.

   

   

 

 

 

 

Program indywidualnych towarzyskich zawodów wędkarskich

I Otwarte Mistrzostwa Kalwarii rozgrywanych

dnia 23.06.2018 r

 

 

godz. 7.00 – 7.30 - Potwierdzenie uczestnictwa w zawodach oraz odprawa sędziowska

 

godz. 7.30 - losowanie stanowisk

 

godz. 7.50 - I sygnał : wejście na stanowiska

 

godz.9.50 - II sygnał : nęcenie grube

 

godz. 10.00 - III sygnał : wolno łowić

 

godz. 13.55 - IV sygnał : 5 minut do końca łowienia

 

godz. 14.00 - V sygnał : koniec łowienia

 

godz. 14.00 - ważenie ryb

 

ok . 14.30 - poczęstunek dla zawodników

 

ok. 15.00 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

WRÓĆ NA GÓRĘ