GALERIA ZAWODÓW

  • Slider 156

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

  • Slider 157
  • Slider 155

    WWW.FEEDERSKLEP.PL

15.04.2018
15.04.2018
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Kanał Żerański w miejscowości Aleksandrów (od mostu w stronę Zalewu Zegrzyńskiego)
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Koło PZW nr 21 Wołomin
Kontakt i zapisy:  
600510800
kolopzwnr21wolomin@gmail.com
Marek Jachacy

Opis zawodów

Zarząd Koła PZW nr 21 w Wołominie zaprasza na

I Edycję WOŁOMIN CUP 2018

 

 

Jeśli jesteś miłośnikiem metody gruntowej lub spławikowej, 

 lubisz rywalizację sportową i chcesz aktywnie spędzić czas na łonie natury:

To zawody wędkarskie dla takich osób jak Ty ! 

W czasie ich trwania sam decydujesz czy łowisz na spławik, czy na grunt. 

 

Termin: 15 kwietnia 2018 r.

Łowisko: Kanał Żerański w miejscowości Aleksandrów (od mostu w stronę Zalewu Zegrzyńskiego) 

Zbiórka zawodników: 15 kwietnia godz. 6:00 na łowisku,

Kategoria: Open

Zawody jednoturowe: tura trwa 5 godzin, 

Metoda: spławikowa lub gruntowa. Dopuszczone jest stosowanie metody spławikowej i gruntowej 

w czasie trwania jednej tury. Łowimy na jedną wędkę. Szczegóły patrz Regulamin Wołomin Cup 2018: https://wolomin.ompzw.pl/news/wolomin-cup-2018-1

Wpisowe: 35 zł. / osoba, 

Zgłoszenia: Na pierwszą edycję zawodów przyjmujemy je od teraz do 7 kwietnia 2018 r. pod 

nr telefonu 501-032-153 Konieczne pozostawienie przy  zapisie numeru telefonu kontaktowego. 

Prawo startu w zawodach: Członkowie Koła PZW nr 21w Wołominie z wniesioną na 2018 r. składkę członkowską PZW i składkę na wędkowanie w OM PZW oraz zawodnicy zaproszeni  i dopuszczeni przez organizatora. Szczegóły patrz Regulamin Wołomin Cup 2018: https://wolomin.ompzw.pl/news/wolomin-cup-2018-1

Limit miejsc : 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zasady startów w cyklu zawodów: można wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów. Do klasyfikacji cyklu zaliczane są 3 najlepsze wyniki. Szczegóły patrz Regulamin Wołomin Cup 2018: https://wolomin.ompzw.pl/news/wolomin-cup-2018-1

Dla najlepszych atrakcyjne nagrody: talony do sklepu INSEL, puchary i dyplomy !

W każdych zawodach z cyklu pula nagród 450zł dla najlepszych 3 zawodników!

W całym cyklu zawodów pula nagród wynosi 2200zł dla najlepszych 6 zawodników !!!

Poza nagrodami rzeczowymi puchary i dyplomy.

***************************************************************************************

 

Regulamin Wołomin Cup – 2018

 

Zasady ogólne

Regulamin dotyczy wyłącznie odbywającego się w 2018 r. cyklu towarzyskich zawodów wędkarskich o nazwie Wołomin Cup 2018, zwanych dalej na potrzeby niniejszego Regulaminu Zawodami. 

Głównym organizatorem Zawodów jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 21 

w Wołominie, zwane dalej na potrzeby niniejszego Regulaminu Organizatorem.

Zawody rozgrywane są w oparciu o Regulamin amatorskiego Połowu ryb PZW, 

w wersji obowiązującej w dniu kiedy rozgrywane są Zawody zwanym dalej R.A.P.R, Regulaminy / Zasady stosowane przez Właścicieli / Dzierżawców Łowisk na których są one rozgrywane oraz w oparciu o niniejszy Regulamin,

Uprawnionymi do startu w Zawodach są członkowie Koła PZW nr 21 w Wołominie posiadający w dniu Zawodów opłacone składki, zwani dalej na potrzeby niniejszego Regulaminu Zawodnikami

Do startu w Zawodach uprawnieni są inni Zawodnicy, zaproszeni przez Organizatora oraz dopuszczeni do startu przez Organizatora,

W przypadku ograniczenia ilości osób startujących w Zawodach, wynikającego z pojemności łowiska, decyduje kolejność zgłoszeń zawodników do Organizatora z zachowaniem zapisów pkt. 1.4 i 1.5 Regulaminu.

Wysokość wpisowego na każde z Zawodów wynosi 35 zł. Wpisowe płacą Zawodnicy odpowiadający kategorii seniorów. Kobiety oraz juniorzy są zwolnieni z opłaty wpisowego. 

 

Zasady szczególne

Zawody składają się z czterech tur, rozgrywanych w terminach i na łowiskach wskazanych w Harmonogramie Zawodów Koła 2018. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzaniu zmian Harmonogramu Zawodów Koła 2018 w zakresie terminów oraz łowisk,

Każdy Zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spośród czterech Zawodów,

Zawody odbywają się w kategorii OPEN, tj. bez podziału na kategorie ze względu na płeć i wiek, 

Każde zawody odbywają się w ramach jednego sektora, 

Maksymalny czas trwania tury to 6 godzin. Aby tura była zaliczona do klasyfikacji generalnej musi trwać nie mniej niż 3 godziny, 

Losowanie stanowisk na Zawodach odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.

Po zakończeniu losowania stanowisk Zawodnicy wchodzą na wylosowane stanowiska i rozpoczynają przygotowania do zawodów, 

Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.

Dozwolone są podczas trwania tury stosowanie metod spławikowej i gruntowej z zachowaniem postanowień pkt. 2.8 Regulaminu.

Wędkowanie metodą spławikową rozumiane jest w następujący sposób: 

Każda wędka używana w czasie zawodów zaopatrzona jest w wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 

Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. 

2.11 Wędkowanie metodą gruntową na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumiane jest w następujący sposób : Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, koszyk zanętowy lub ciężarek. Jeden haczyk. Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. 

Po upływie czasu wskazanego w pkt. 2.6 pierwszy sygnał oznacza rozpoczęcie nęcenia zanętą ciężką, 

Po upływie 10 min od pierwszego sygnału drugi sygnał oznacza rozpoczęcie łowienia,

Trzeci sygnał oznacza 5 minut do zakończenia zawodów, 

Czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów, 

Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 15 min po sygnale kończącym. W przeciwnym wypadku ryba po wyholowaniu musi zostać natychmiast wypuszczona do łowiska – zapis ma zastosowanie wyłącznie podczas zawodów rozgrywanych na łowiskach karpiowych. 

Podczas zawodów obowiązują standardowe limity zanęt i przynęt zgodne z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, to jest 20l zanęty, gliny itp. oraz 2,5l robaków.

W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

Do połowu nie zalicza się ryby, która: została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów, odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką. W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.

Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych. W przypadku gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych.

Do klasyfikacji cyklu zawodów zawodnik, który nie wziął udziału w któryś z zawodów jest klasyfikowany tak jakby w tych zawodach zajął ostatnie miejsce. Przykład: Kowalski w zawodach nr 1 zajął 5 miejsce w zawodach nr 2 zajął 3 miejsce, w zawodach nr 3 i 4 nie wystartował. W zawodach nr 3 i 4 startowało po 58 zawodników. Do klasyfikacji cyklu zawodów Kowalski wywalczył sumę zajętych miejsc 66 (5+3+58).

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdych z zawodów Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz talon o wartości 200 zł 

Za zajęcie drugiego miejsca w każdych z zawodów Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz talon o wartości 150 zł 

Za zajęcie trzeciego miejsca w każdych z zawodów Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz talon o wartości 100 zł

W ramach cyklu Zawodów prowadzona jest klasyfikacja generalna. Ustalenie wyniku następuje przez sumowanie uzyskanych przez Zawodnika  miejsc zajętych w poszczególnych zawodach. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaje zawodnik mający najmniejszą liczbę miejsc uzyskanych w ramach startów w zawodach wchodzących w skład cyklu. W przypadku zdobycia przez więcej niż jednego zawodnika tej samej sektorowych sumy zajętych miejsc decyduje większa waga złowionych ryb. Do klasyfikacji generalnej zaliczane są wyniki uzyskane przez Zawodnika w trzech spośród czterech Zawodów wchodzących w skład cyklu. 

Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 700 zł 

Za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 500 zł 

Za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 400 zł 

Za zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 300 zł 

Za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 200 zł 

Za zajęcie szóstego miejsca w klasyfikacji generalnej Zawodnik otrzymuje okolicznościowy puchar oraz nagrodę rzeczową o wartości ok. 100 zł 

 

Postanowienia końcowe

W sprawach spornych rozstrzyga sędzia główny zawodów. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej protest. 

Zawodnicy biorący udział w Zawodach deklarują zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie go podczas rywalizacji. Potwierdzeniem przyjęcia do stosowania zasad określonych w Regulaminie jest zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach oraz wpłata wpisowego. 

WRÓĆ NA GÓRĘ